Κερδίστε υποτροφία 1.500 $ από τους Jittery Monks υποβάλλοντας ένα δοκίμιο για τα οφέλη της εξωτερικής ανάθεσης ορισμένων από τις μαθητικές σας εργασίες

Οι Jittery Monks ζητούν υποβολή δοκιμίων σχετικά με την αξία που έχουν οι σπουδαστές σε εξωτερικούς συνεργάτες για τη συνολική τους μελέτη. Το ίδρυμα είναι l