Διορθώστε το Samsung Galaxy S8 Fingerprint Scanner που δεν λειτουργεί, Προβλήματα κλειδώματος δακτυλικών αποτυπωμάτων (επιλύθηκαν)

Το Samsung Galaxy S8 έχει ένα μεγάλο ελάττωμα σχεδίασης: ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων του είναι ένα πίσω μέρος του τηλεφώνου, εκτός από το φακό της κάμερας. Είναι το τελευταίο μέρος που καθένας θα κάνει